<s id="2e0qm"><div id="2e0qm"></div></s>
<div id="2e0qm"><button id="2e0qm"></button></div>
<small id="2e0qm"></small>
<div id="2e0qm"></div>
<div id="2e0qm"><s id="2e0qm"></s></div>
<div id="2e0qm"><button id="2e0qm"></button></div>
主頁 > 幫助中心 > 程序開發 >

DEDE5.3.1 搜索單字母(小于2個字節)的修改

來源:織夢官方論壇 作者:nichelous 發表于:2009-07-14 15:46 點擊:
在DEDE5.3.1 里,出于性能和安全性的考慮,官方版本有意禁止了搜索單字母(小于2個字節),如果搜索單個字母則會提示關鍵字不能小于2個字節 這在大多數情況下,并不影響網站功能和訪客的體驗。但是也必須看到,某些情況下,還是有可能需要搜索小于2個字節的

在DEDE5.3.1 里,出于性能和安全性的考慮,官方版本有意禁止了搜索單字母(小于2個字節),如果搜索單個字母則會提示“關鍵字不能小于2個字節”……
這在大多數情況下,并不影響網站功能和訪客的體驗。但是也必須看到,某些情況下,還是有可能需要搜索小于2個字節的關鍵字的,以下就提供修改辦法,請自行打開代碼文件進行修改(不過注意,如果你是UTF-8版本,則千萬不要使用記事本打開代碼文件)

第一步:打開plus/search.php文件,大約在26~31行找到以下代碼行:
 

Copy code
if($keyword=='' || strlen($keyword)<2)
{
    ShowMsg('關鍵字不能小于2個字節!','-1');
    exit();
}


改為
 

Copy code
/*
if($keyword=='' || strlen($keyword)<2)
{
    ShowMsg('關鍵字不能小于2個字節!','-1');
    exit();
}
*/
第二步:打開include/arc.searchview.class.php文件,大約在159~166行找到以下代碼行:
 

Copy code
             if(strlen($k)<2)
             {
                continue;
            }
            if(ord($k[0])>0x80 && strlen($k)<3)
            {
                continue;
            }


改為:
 

Copy code
            /*
            if(strlen($k)<2)
            {
                continue;
            }
            if(ord($k[0])>0x80 && strlen($k)<3)
            {
                continue;
            }
            */
* 補充說明,這個修改辦法,在DEDE5.3.1 GBK版上調試通過,理論上應該同樣適用于 dede5.3.1 utf-8、dede5.3版等,不過可能因為版本的不同,具體所在行號有細微差別,請自行仔細查找。
 

  有幫助
  (20)
  69%
  沒幫助
  (9)
  31%
  真人女荫道口100种图片
  <s id="2e0qm"><div id="2e0qm"></div></s>
  <div id="2e0qm"><button id="2e0qm"></button></div>
  <small id="2e0qm"></small>
  <div id="2e0qm"></div>
  <div id="2e0qm"><s id="2e0qm"></s></div>
  <div id="2e0qm"><button id="2e0qm"></button></div>